Informuji, že mi byl na základě mé žádosti z důvodu péče o rodinu s účinností od 1.7.2016 pozastaven výkon advokacie a svým zástupcem jsem na základě dohody s ním ustanovila Mgr. Lubomíra Nedbala, advokáta ev.č. ČAK 09132.

V případě dotazů k Vaší právní věci či zájmu o právní služby se prosím obracejte na mého zástupce:

Mgr. Lubomír Nedbal, advokát
Sukova 800/3
792 01 Bruntál
tel. 558 270 222
e-mail: nedbal@kristkova.eu

Mgr. Adéla Kristková, advokát